Tarjonta

Intosome auttaa sekä pieniä että isoja yrityksiä ymmärtämään sosiaalisen median mahdollisuudet ja hyödyntämään sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Tarjoamme alla kuvatut palvelut yhteistyössä Tehostamon eli Promenerin ja Viestintätoimisto Tuluksen kanssa. Isompiin ja vaativampiin käyttöönottohankkeisiin ja strategiatyöhön pystymme tarjoamaan käyttöön myös Dicolen resurssit – mukaan lukien Teemu Arinan ja Esko Kilven osaamisen.

Tuotteet pk-yrityksille

Tarjoamme pk-yrityksille konkreettista ja käytännönläheistä tukea sosiaalisen median mahdollisuuksien ymmärtämiseen ja käyttöönottoon sekä sisäisesti että ulkoisesti. Saat meiltä apua ilman hienoja akateemisia termejä juuri omiin tarpeisiisi.

Tarjoamme koulutuksia ja käytännön tukea pk-yrityksille myös julkisesti tuettujen hankkeiden kautta eli voimme tarjota apua hyvin kustannustehokkaasti. Kysy lisätietoja.

Tietoisku – Sosiaalinen media pk-yrityksen näkökulmasta

Miten B2C- tai B2B-yritys voi hyödyntää sosiaalista mediaa markkinointiviestinnässään ja asiakaspalvelussaan? Mitä eri palveluita on olemassa ja mihin käyttöön ne sopivat? Paljonko sisällöntuotantoon ja keskusteluihin osallistumiseen täytyy varata aikaa? Miten verkossa käyttäydytään ja mitä riskejä mukaan menemisessä tai pois jäämisessä on?

Kesto: 1-2h

Käyttöönottotuki – Sosiaalisen median ulkoinen hyödyntäminen pk-näkökulmasta

Tarjoamme apua käytännön etenemiseen sosiaalisen median käyttöönotossa. Aluksi luomme yrityksellesi kevyen sosiaalisen median strategian ja etsimme sopivimmat hyödyntämiskohteet yrityksesi tavoitteisiin liittyen. Toimenpidesuunnitelman pohjalta voimme auttaa sinua ottamaan tarvittavat palvelut käyttöön, luomaan niihin sisältöä ja kouluttaa yrityksesi henkilökunnan.

Tietoisku – Pk-yrityksen digitaaliset työkalut

Uudet, edulliset verkon kautta käytettävät verkkopalvelut tarjoavat pk-yrityksille uusia mahdollisuuksi tehostaa toimintaansa. Saat kattavan verkkoläsnäolon, sähköpostin ja jaetut kalenterit jopa ilmaiseksi. Lisäksi saat toimivat ja helppokäyttöiset ratkaisut asiakkaiden ja projektien hallintaan, laskutukseen ja yrityksesi sisäiseen yhteistyöhön ja kommunikointiin.

Kesto: 1h

Käyttöönottotuki – Pk-yrityksen digitaaliset työkalut

Digitaalisten työkalujen käyttöönottotuki kattaa muutoksen sekä kovan (työkalut) että pehmeän (ihmiset) puolen. Voimme yhdessä kartoittaa nopeasti yrityksellesi sopivat työkalut, auttaa niiden teknisessä käyttöönotossa sekä tukea käyttöönottoprosessissa – mm. koulutuksilla, viestinnällä ja vierihoidolla.

Tuotteet isoille yrityksille

Isoissa yrityksissä haasteet ovat erilaisia kuin pk-puolella: järjestelmät ja tieto halutaan pitää talon sisällä, IT-osasto ei pysty ketterästi vastaamaan bisneksen haasteisiin ja uusia hankkeita kohtaan voi olla vahvaakin muutosvastarintaa.

Sosiaalinen media mahdollistaa uusia tapoja toimia ja työskennellä. Vaikka työkalut mahdollistavat uudet toimintatavat niiden käyttöönotossa ei ole kuitenkaan kyse tietotekniikkaprojektista vaan ihmislähtöisestä muutoshankkeesta. Liikkeelle kannattaa lähteä avainhenkilöiden ymmärryksen kasvattamisesta ja pilottiprojekteista joiden kautta osaamista kasvatetaan. Saman aikaisesti muutoshankkeen täytyy kommunikoida inspiroiva visio ja  jatkuvasti jakaa tietoa aiheesta ja hankkeen etenemisestä.

Intosomen omistajalla Harri Lakkalalla on 6 vuoden kokemus käytännön työstä toimintatapamuutosten tukemisessa sekä käyttöönottostrategioiden suunnittelusta Nokia Oyj:ssa.

Tietoisku – Sosiaalinen media yrityskäytössä

Räätälöimme kohdeyrityksen ja -yleisön mukaan tietoiskun sosiaalisesta mediasta. Näemme sosiaalisen median laajemmin kuin pelkästään Facebook-sivuina tai markkinointiviestinnän näkökulmasta. Kerromme mitä sosiaalinen media on ja kerromme esimerkkien kautta kuinka sitä voi hyödyntää ulkoisesti (B2C/B2B-markkinointi, viestintä, asiakaspalvelu), sisäisesti (ryhmätyöskentely, johtaminen, sisäinen viestintä) ja innovaatioiden tukemiseeen (avoin innovaatio, ideamarkkinat, sisäiset yhteisöt, asiakkaiden ja työntekijöiden osallistaminen).

Kohderyhmät: viestintä, markkinointi, henkilöstöosasto, johtoryhmä
Kesto: 1-2h tarpeen mukaan

Workshop – Sosiaalisen median hyödyntäminen

Järjestämme puolen ja koko päivän workshoppeja, joissa tarjoamme alustuksen aiheesta (1-3h) ja fasilitoimme yhdessä sovitulla tavalla hyödyntämisen ideointia, yhteisen tahtotilan hakemista tai käytännön toimien suunnittelua.

Esimerkkitavoitteita: sosiaalisen median markkinointiviestintäprosessin kick-off, toimintatapamuutoshankkeen suunnittelu ja sidosryhmien sitouttaminen

Ulkoisen hyödyntämisen strategiaprosessin fasilitointi

Sisäisen hyödyntämisen muutostuki

Seuraavat tuotteet ovat tarkoitettu sisäisten toiminta- ja työskentelytapamuutoshankkeiden tukemiseen. Me puhumme WoW-hankkeista eli Ways of Working:sta (suomeksi työskentely/toimintatavat), sillä näemme asian kulttuurin, asenteiden ja käytäntöjen muuttamisena emmekä työkalulähtöisesti.

Muutostuki – WoW-hanke-ehdotuksen valmistelu

Sosiaalisen median tulo yrityksiin alkaa monasti alhaalta-ylöspäin aktiivisten yksilöiden toimesta. Jotta yritys saisi kuitenkin korjattua todellisen hyödyn kannattaa muutoksille hakea myös ylimmän johdon tuki. Näin uudet toimintatavat saadaan käyttöön isommissa projekteissa ja käyttöönotto on hallittua ja tuettua.

Me voimme auttaa yritystänne luomaan ehdotuksen korkeimmalle johdolle tai soveltuvalle johtoryhmälle sekä valmistautumaan ehdotuksen esittämiseen ja kysymyksiin vastaamiseen.

Muutostuki – Pilottiprojektien kartoittaminen ja tukeminen

Suosittelemme vahvasti liikkeelle lähtemistä pilottiprojektien kautta. Piloteissa tulisi keskittyä todellisiin bisnesongelmiin jotka voisivat hyötyä paremmasta näkyvyydestä prosessin etenemiseen ja yhteistyön tehostamisesta.

Kartoitusvaiheessa läpikäymme nopeasti eri prosessit ja kehitysprojektit, jonka jälkeen analysoimme tarkemmin kiinnostavimmat ja valitsemme yhdessä asiakkaan kanssa tuettavat pilottihankkeet. Asiantuntija-apu parantaa muutosten toteutumisen todennäköisyyttä huomattavasti verrattuna omatoimiseen muutokseen.

Pilottiprojekteja tuemme analysoimalla bisnesongelman sosiaalisen median hyödyntämisen näkökulmasta. Autamme valitsemaan sopivat työkalut ja miettimään toimivat prosessit, luomaan alkusisällön, järjestämään kick-off-tilaisuuden (lyhyt motivointi ja koulutus, toimintatavoista päättäminen yhdessä) ja sparraamme käyttöönottovaiheessa.

Muutostuki – Sosiaalinen median työkalujen valinta

Vaikka uusissa toimintatavoissa ei olekaan kyse IT-työkaluista voivat ne helposti muodostua pullonkaulaksi muutokselle. Ilman sopivia ja helppokäyttöisiä työkaluja uudet työtavat eivät ole mahdollisia.

Microsoftin SharePoint ei kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto alustaksi ja senkin toiminnallisuutta voi helposti laajentaa lisäosilla tai valitsemalla järjestelmiä, jotka helposti integroituvat osaksi sitä. Työkaluja valittaessa täytyy miettiä sekä työkalujen soveltuvuutta haluttuihin työskentelytapoihin että sopivuutta osaksi yrityksen IT-arkkitehtuuria – meillä on käytännön kokemusta kummastakin alueesta.

Voimme auttaa teitä miettimään IT-strategiaanne uusien työskentelytapojen näkökulmasta puolueettomana kumppanina. Me emme myy omia työkaluja mutta tunnemme suuren määrän tarjolla olevista vaihtoehdoista ja osaamme analysoida eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet sekä tehdä ehdotuksia sopivista vaihtoehdoista.

Muutostuki – Sisällöntuotanto WoW-blogiin

Tärkeä osa Ways of Working (WoW) -muutoshanketta on jatkuva viestintä, joka tukee muutosta. Luontevin tapa tukea viestintää sosiaalisen median mahdollista muutoksista on hyödyntää sosiaalisen median työkalua eli blogia. WoW-blogia varten voimme tarjota valmiin konseptin ilmaiseksi ja sisällöntuotantoa joko ulkoisista tai yrityksen sisäisistä aiheista. Julkaisutahdin ja sisällön voimme räätälöidä yrityksen mukaan.

Oletussisältö: yksi asiantuntijan blogikirjoitus viikossa toimintatapamuutoksista yrityksen sisäiseen blogiin.

Muutostuki – Sosiaalisen median johdantomateriaalipaketti

Sosiaalinen media ja sen mahdollistamat uudet toimintatavat ovat tuntemattomia monille isojen yritysten johdossa ja työntekijätasolla. Sosiaalisen median johdantomateriaalipaketti tarjoaa peruskatsauksen aiheeseen yrityksen sisäiseen käyttöön. Materiaali kertoo miksi yritysten tulisi olla aiheesta kiinnostuneita, esittelee eri työkalut ja hyödyntämiskohteet sekä tarjoaa yleiskatsauksen aiheeseen.

Peruspaketti tarjoaa yleisen johdantomateriaalin, jota voi laajentaa yrityskohtaisella materiaalilla. Yrityskohtaisesti voidaan kartoittaa työkalut, kerätä tietoa tehdyistä pilottiprojekteista ja kertoa mistä saa apua toimintatapojen muuttamiseen.

Mainokset